پلن 1

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
1 گیگابایت DDR4 رم اختصاصی
45 گیگابایت هارد اختصاصی
1 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
نامحدود پهنای باند
مخصوص ربات تلگرام
CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
هتزنر آلمان دیتاسنتر

پلن 2

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
2 گیگابایت DDR4 رم اختصاصی
45 گیگابایت هارد اختصاصی
2 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
نامحدود پهنای باند
مخصوص ربات تلگرام
CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
هتزنر آلمان دیتاسنتر

پلن 3

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
3 گیگابایت DDR4 رم اختصاصی
45 گیگابایت هارد اختصاصی
3 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
نامحدود پهنای باند
مخصوص ربات تلگرام
CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
هتزنر آلمان دیتاسنتر

پلن 4

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
4 گیگابایت DDR4 رم اختصاصی
125 گیگابایت هارد اختصاصی
4 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
نامحدود پهنای باند
مخصوص ربات تلگرام
CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
هتزنر آلمان دیتاسنتر