دسته بندی ها

  عملیات

پلان برنزی
100,000 تومان ماهانه
هاست شرکتی
 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 عدد تعداد ادآن دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلان نقره ای
120,000 تومان ماهانه
هاست شرکتی
 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلان طلایی
140,000 تومان ماهانه
هاست شرکتی
 • 3000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
اختصاصی شرکتی
250,000 تومان ماهانه
هاست شرکتی
6200 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
10 عدد تعداد ادآن دامین
نامحدود ساب دامین
سی پنل کنترل پنل
نامحدود سایر امکانات