سرور لینوکس شرکتی

پلان برنزی

هاست شرکتی

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد تعداد ادآن دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلان نقره ای

هاست شرکتی

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلان طلایی

هاست شرکتی

 • 3000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
اختصاصی شرکتی

هاست شرکتی
6200 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود پهنای باند
4عدد تعداد ادآن دامین
نامحدود ساب دامین
سی پنل کنترل پنل
نامحدود سایر امکانات