سرور اختصاصی هتزنر آلمان(ستاپ دار)

پلن 1

Cpu;Intel® Core™ i7-6700
Ram;32 GB DDR4
Hard;2x4 TB SATA 6Gb/s7200 rpm
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB

پلن 2

Cpu;Intel® Core™ i7-6700
Ram;65 GB DDR4
Hard;2x 512 GB NVMe Gen3 x4 SSD
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB