پلن 1

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
1 گیگابایت DDR4 رم اختصاصی
45 گیگابایت هارد اختصاصی Nvme
1 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
نامحدود پهنای باند
CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
هتزنر آلمان دیتاسنتر

پلن 2

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
2 گیگابایت رم اختصاصی
70 گیگابایت هارد اختصاصی
2 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
نامحدود پهنای باند
CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
هتزنر آلمان دیتاسنتر

پلن 3

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
3 گیگابایت رم اختصاصی
95 گیگابایت هارد اختصاصی
3 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
نامحدود پهنای باند
CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
هتزنر آلمان دیتاسنتر

پلن 4

دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
4 گیگابایت رم اختصاصی
125 گیگابایت هارد اختصاصی
4 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
نامحدود پهنای باند
CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
هتزنر آلمان دیتاسنتر

پلن 5

دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
5 گیگابایت رم اختصاصی
150 گیگابایت هارد اختصاصی
5 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
نامحدود پهنای باند
CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
هتزنر آلمان دیتاسنتر