مستر ریسلر

پلن 1

فضا; ١٠ گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند;نامحدود
تعداد اکانت قابل میزبانی;5
تعداد اکانت قابل ایجاد نمایندگی;1
بک آپ گیری;هفتگی
وب سرور; LiteSpeed
کنترل پنل کاربران; Cpanel
کنترل پنل نماینده; Whm
انتقال رایگان سایت های شما به فرانت هاست
وب سرور; لایت اسپید
ورژن PHP;دلخواه
محل سرور ;آلمان

پلن 2

فضا; 15 گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند;نامحدود
تعداد اکانت قابل میزبانی;10
تعداد اکانت قابل ایجاد نمایندگی;2
بک آپ گیری;هفتگی
وب سرور; LiteSpeed
کنترل پنل کاربران; Cpanel
کنترل پنل نماینده; Whm
انتقال رایگان سایت های شما به فرانت هاست
وب سرور; لایت اسپید
ورژن PHP;دلخواه
محل سرور ;آلمان

پلن 3

فضا;20 گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند;نامحدود
تعداد اکانت قابل میزبانی;15
تعداد اکانت قابل ایجاد نمایندگی;4
بک آپ گیری;هفتگی
وب سرور; LiteSpeed
کنترل پنل کاربران; Cpanel
کنترل پنل نماینده; Whm
انتقال رایگان سایت های شما به فرانت هاست
وب سرور; لایت اسپید
ورژن PHP;دلخواه
محل سرور ;آلمان

پلن 4

فضا;30 گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند;نامحدود
تعداد اکانت قابل میزبانی;25
تعداد اکانت قابل ایجاد نمایندگی;5
بک آپ گیری;هفتگی
وب سرور; LiteSpeed
کنترل پنل کاربران; Cpanel
کنترل پنل نماینده; Whm
انتقال رایگان سایت های شما به فرانت هاست
وب سرور; لایت اسپید
ورژن PHP;دلخواه
محل سرور ;آلمان

مستر ریسلر4 ستاره

فضا;40 گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند;نامحدود
تعداد اکانت قابل میزبانی;30
تعداد اکانت قابل ایجاد نمایندگی;5
بک آپ گیری;هفتگی
وب سرور; LiteSpeed
کنترل پنل کاربران; Cpanel
کنترل پنل نماینده; Whm
انتقال رایگان سایت های شما به فرانت هاست
وب سرور; لایت اسپید
ورژن PHP;دلخواه
محل سرور ;آلمان