پشتیبانی

پشتیبانی سایت

برای مشتریان عزیز که سایت از صفر تا 100 از طرف شرکت فرانت کار شده (6 ماه اول به صورت رایگان و ماهانه به مبلغ 600 هزار و سالانه با تخفیف 2 ماه به مبلغ 6 میلیون تومان)
برای مشتریان عزیز که سایت از طرف شرکت فرانت کار نشده (ماهانه 1 میلیون و سالانه 10 میلیون تومان میباشد )
شامل پشتیبانی سایت
پشتیبانی هاستینگ سایت
پشتیبانی مشکلات احتمالی سایت و هاستینگ

مدیریت محتوای سایت

شامل مدیریت محتوای سایت
طراحی تصاویر برای محتوای سایت
ارسال 5 محتوا یا محصول به سایت در هفته (ماهانه 1500000 تومان)
ارسال 10 محتوا یا محصول به سایت در هفته (ماهانه 2500000 تومان)
ارسال 10 محتوا یا محصول به بالا به سایت در هفته (ماهانه به صورت توافقی )