دسته بندی ها

  عملیات

سرور لینوکس تلگرامی 1000 مگابایتی
110,000 تومان ماهانه
 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • ربات های تلگرامی مخصوص
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
سرور لینوکس تلگرام 2000 مگابایتی
150,000 تومان ماهانه
 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • ربات های تلگرامی مخصوص
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات