لینوکس کم حجم

پلان 50 مگابایتی
 • 50 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد ساب دامین
 • ندارد تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
پلان 1 ستاره
 • 100 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد تعداد ادآن دامین
 • 2 عدد ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • (رایگان برای بار اول) نصب cms
پلان 2 ستاره
 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد تعداد ادآن دامین
 • 3 عدد ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • (رایگان) نصب cms
 • دارد قیمت ماهیانه
پلان 3 ستاره
 • 300 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد تعداد ادآن دامین
 • 4 عدد ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • (رایگان) نصب cms
 • دارد قیمت ماهیانه