پلان برنزی

هاست شرکتی

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلان نقره ای

هاست شرکتی

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلان طلایی

هاست شرکتی

 • 3000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات