پلان 4 ستاره
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد تعداد ادآن دامین
 • 4 عدد ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ( رایگان) نصب cms
 • دارد قیمت ماهیانه
پلان 5 ستاره

نصب cms (رایگان)

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد تعداد ادآن دامین
 • 6 عدد ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • دامنه رایگان ir دامنه رایگان
 • دارد قیمت ماهیانه