پلان 50 مگابایتی
 • 50 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلان 1 ستاره
 • 100 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • (رایگان برای بار اول) نصب cms
 • نامحدود سایر امکانات
پلان 2 ستاره
 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • (رایگان) نصب cms
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد قیمت ماهیانه
پلان 3 ستاره
 • 300 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 تعداد ادآن دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • (رایگان) نصب cms
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد قیمت ماهیانه